LIV KOLESA, d.o.o.

Informacije javnega značaja

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ, Uradni list RS, št. 24/2003 s spremembami in dopolnitvami) LIV KOLESA, d.o.o. na tem mestu skladno z 11. in 12. odstavkom 10a člena ZDIJZ objavlja informacije javnega značaja.

Vrsta posla Pogodbeni partner Pogodbena vrednost Datum sklenitve pogodbe Trajanje posla
Sponzorska pogodba Šolski center Postojna 300,00 € 15.10.2015 7 dni
Sporazum o sodelovanju pri pripravi strategije BB Svetovanje d.o.o. 10.260,00 € 10.11.2015 45 dni
Izdelava pravnega mnenja Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o. 2.000,00 € 22.01.2016 30 dni
Pogodba o svetovanju pri iskanju in selekciji kadrov Adecco H.R., d.o.o. 4.000,00 € 02.03.2016 6 mesecev
Pogodba o svetovanju pri iskanju in selekciji kadrov Competo, kadrovske storitve, d.o.o. 6.000,00 € 23.03.2016 6 mesecev
Pogodba o svetovanju pri odkupu osnovnega sredstva Armikor d.o.o. 9.000,00 € 04.05.2016 3 mesece
Pogodba o odvetniških storitvah Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o. 5.000,00 € 09.06.2016 1 leto
Pogodba o svetovanju pri iskanju in selekciji kadrov Adecco H.R., d.o.o. 1.500,00 € 07.11.2017 45 dni
Pogodba o svetovanju pri iskanju in selekciji kadrov Adecco H.R., d.o.o. 3.300,00 € 10.11.2017 45 dni
Pogodba o opravljanju odvetniških storitev Odvetnica Ana Javh 5.000,00 € 17.01.2018 1 leto
Pogodba o opravljanju detektivskih storitev Detektiv Iztok Perenič 5.000,00 € 01.02.2018 1 leto
Pogodba o svetovanju pri iskanju in selekciji kadrov Adecco H.R., d.o.o. 4.200,00 € 07.02.2018 6 mesecev

Prejemki poslovodstva 2016
Prejemki poslovodstva 2017

Copyright (©) 2003 - 2018, LIV KOLESA d.o.o., Vse pravice pridržane